Een vrouwelijk verlangen naar vrijheid

In de nieuwe Kortrijkse kunstruimte Broelkaai 6 is de expo ‘Occupied Emotions‘ geopend, waarin twintig hoofdzakelijk vrouwelijke kunstenaars intrigerend en verrassend werk tonen. Curator Nathalie Vanheule zocht een thematische rode draad en vond die in “het verlangen naar harmonie en vrijheid” en “het ontstaan van de femme fatale tijdens en na WOI”. Gevestigde waarden als Anne-Mie van Kerckhoven en Nadia Naveau worden geflankeerd door ‘upcoming’ namen.

Een verlangen naar bevrijding en onthechting van de maatschappelijke, tastbare wereld én van door de eeuwen heen opgebouwde structuren: in de periode tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ging het er ook in de kunst heftig aan toe. De gebroken spiegel, de desillusie én lang verborgen gevoelens vonden weerklank in de literatuur en filosofie, maar ook in de beeldende kunst. Het dadaïsme en het symbolisme getuigen ervan. Ook het idee van de krachtige femme fatale dook op, onder meer bij kunstenaars als Edvard Munch en Gustave Moreau. Het was een eerste uiting van de seksueel onafhankelijke, intelligente, gevaarlijke en verleidende vrouw. Vrouwen traden nadrukkelijker op het voorplan. Tijdens WOI werden vrouwen volop ingezet in de oorlogseconomie en traden ze massaal op als verpleegsters, arbeidsters en verzetsstrijdsters. Begin 20ste eeuw konden vrouwen uit de betere middenklasse in Europa en Amerika voor het eerst gaan studeren. The New Woman ontstond net na WOI tegelijkertijd met het dandyisme. Ze vermengt mannelijkheid met vrouwelijkheid om meer macht en vrijheid te krijgen. En vice versa. Denk ook maar aan Marcel Duchamp met zijn vrouwelijke alter ego Rrose Sélavy.

Het verlangen naar vrijheid en ongebondenheid, maar ook de zoektocht naar harmonie en eenheid zijn centrale thema’s in de expo Occupied Emotions. Elke kunstenaar belicht op zijn manier dit sterk hedendaags verlangen vol tegenstellingen en toont ook het unheimliche er van: het willen vasthouden en tegelijk loslaten. Deze Kortrijkse expo vond een onderkomen in het 18de eeuwse gebouw waarin het Broelmuseum lang huisde. Dat start in 2015 met een nieuw concept: een verfrissende tentoonstellingsplek voor hedendaagse kunst. Bovendien opent Broelkaai 6 voor het eerst de verborgen slaapkamers, badkamers en andere geheime plekken voor het publiek. Curator Nathalie Vanheule – die regelmatig expo’s opzet nodigde twintig voornamelijk vrouwelijke kunstenaars uit die elk op hun eigen manier het thema invullen. Met grote namen waaronder Anne-Mie Van Kerckhoven, Nadia Naveau, Sofie Muller en Silvia B., jongere kunstenaars en fotografen die al langer succesvol aan de weg timmeren zoals Julie Scheurweghs, Athos Burez, Lore Vanelslande, Rachel Agnew en Nathalie Vanheule plus ‘upcoming’ talent als Liesbet Waegemans (zie dit eerdere ZNOR-artikel).

OCCUPIED EMOTIONS – 28 februari – 26 april 2015, openingsuren donderdag tot zaterdag van 14u tot 18u Zondag 11u tot 18u, adres Broelkaai 6, 8500 Kortrijk. Deelnemende kunstenaars zijn:  Anne-Mie Van Kerckhoven, Nadia Naveau, Cindy Wright, Elke Andreas Boon, Lore Vanelslande, Julie Chovin, Ruben Bellinkx, Silvia B., Sofie Muller, Athos Burez, Memymom, Nina Lassila, Peter Sattler, Julie Scheurweghs, Arnika Müll, Christine Clinckx, Rachel Agnew, Nathalie Vanheule en Liesbet Waegemans.

[wzslider interval=”2500″ transition=”‘slide’”]

Nina Lassila
(c) Nina Lasilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Mie Van Kerckhoven en Zeno X gallery
(c) Anne-Mie van Kerckhoven & Zeno X Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEArnika Müll
(c) Arnika Müll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia Naveau
(c) Nadia Naveau & Base-Alpha Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Liesbet Waegemans en Wim Van Eesbeek lr
(c) Liesbet Waegemans – beeld Wim van Eesbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Julie Scheurweghs
(c) Julie Scheurweghs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Chair' ©elkeandreasboon, 2010
(c) Elke Andreas Boon

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Vanheule
(c) Nathalie Vanheule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athos Burez
(c) Athos Burez

door