Triënnale Beaufort24 overspoelt kustlijn met hedendaagse kunst

Aan zee is de Triënnale Beaufort24 van start gegaan. Ze presenteert hedendaagse kunstwerken in een uniek kustdecor, met de ervaren curator Els Wuyts aan het roer. Haar uitgangspunt was deze keer ‘de plek’. Hieronder licht Els het concept – geïnspireerd door het gedicht The Fabric of Life van Kay Ryan – toe.

“Beaufort24 vertrekt vanuit het idee van een vanzelfsprekende verbondenheid: ‘The Fabric of Life’ fungeert als een uitgangspunt, een rode draad, een vlechtwerk van verschillende lijnen en vezels, richtingen en patronen. Tegelijkertijd biedt deze metafoor van een weefsel een kans om een aantal aspecten van de huidige werkelijkheid te doorgronden, de gedeelde publieke ruimte in onze nabije omgeving opnieuw onder ogen te zien en te koppelen aan vele mogelijke werelden, voorspellingen en verlangens.

Wat leeft er in de verschillende gemeenten langs deze kustlijn aan de Noordzee? Wat houdt de gemoederen bezig? Welke legendes, geschiedenissen en vertellingen omringen specifieke locaties? Welke kunststromingen hebben er gefloreerd en blijven resoneren in het hedendaagse kunstenveld? En welke mensen, planten of dieren, van vroeger of vandaag, laten er nog steeds hun sporen na? De reeks concrete plekken tussen De Panne en Knokke-Heist zijn de uitgelezen aanleidingen om ogenschijnlijk onzichtbare verbanden te leggen, onvermoede bruggen te bouwen en een onmiskenbaar aanwezig web te laten spreken.

Want ook hier en nu blijkt iedereen wezenlijk verbonden te zijn en lijkt het wel of alles overal tegelijk kan bestaan en naadloos verstrengeld is in harmonie met zowel verre als nabije dingen en wezens. En hoewel er rond verhalen over natuur, erfgoed en architectuur of levendige herinneringen aan historische gebeurtenissen contouren kunnen bestaan, vloeien sociale, culturele en ideologische grenzen tegelijk in elkaar over. Er is ruimte om te bewegen in tentakels, in netwerken van zorg, waarin alle levensvormen op elkaar inhaken in een dynamisch proces van onderlinge afhankelijkheid.

“De nieuwe installaties zullen bewust, betekenisvol en bescheiden invloed uitoefenen op bestaande denkbeelden en gedachtegangen”

De achtste editie van Triënnale Beaufort is dan ook een uitnodiging om bepaalde perspectieven of gekende verschijningsvormen te ontvouwen en dat weefsel van relaties, slierten, lussen, vlechten, kabels, zwermen en schubben te ontknopen. Net zoals in een schelp, pluim of blad, sporen van lijnen en leven te vinden zijn, als een souvenir of een mooie gedachte. Zoals in een groots monument of een intiem kunstwerk meer dan één verhaallijn terug te vinden is en veelzijdige herinneringen of onontdekte waarden aan de oppervlakte komen drijven. De nieuwe installaties zullen bewust, betekenisvol en bescheiden invloed uitoefenen op bestaande denkbeelden en gedachtegangen en in hun verbeeldingen bereikbaar, tastbaar of weerbarstig zijn. Aan een kruispunt, een glooiende duin, een stiltegebied of een eenvoudige rotonde, een vuurtoren of een waterkant. Of in het schuim van de getijden of de ondiepe poelen op het strand, langs de groeven in de vette landbouwgrond of nabij de voegen van die typische dijktegels langs de Belgische kust.

In essentie komt in deze tentoonstelling op de voorgrond dat zowel de lokale context en minuscule details als de grote beschouwingen over onze hedendaagse samenleving genegen en liefdevol herdacht kunnen worden. De sculpturen raken zacht aan vernieuwende werelden, inspirerende ontmoetingen en veranderende bedenkingen. Beaufort24 schuift wat meer landinwaarts en biedt een reeks beeldende voorstellen langs de kusttram die havenzones, dorpskernen, markten, dijken, akkers en parken in één beweging met elkaar verbindt. Beaufort24 beweegt zich langs deze kuststrook, die tegelijk ontvankelijk is voor het volle leven van recreatie en ontspanning en ook het vermogen heeft om universele snaren te raken. Beaufort24 reikt naar een voortdurend vormen en veroorzaken, als mens onder mensen, onderweg of in de menigte, worstelend tegen de wind of meegaand met de stroom.”

Beaufort24 loopt van 27 maart tot 3 november 2024 over de hele Belgische kustlijn. De werken zijn al wandelend, fietsend of met de tram te bereiken. Als je alles wil zien, ben je er wel een hele tijd zoet mee. Fijn is ook dat er na elke triënnale werken blijven staan, doordat gemeenten ze aankopen. Dat ‘Beeldenpark’ tel nu al meer dan veertig kunstwerken. Meer informatie – zelfs ook over kustrestaurants – op de website van Beaufort24.

© foto’s Ann-Sophie Deldycke


door