Koninklijk circus: hand in hand door het hele land

Het is durven: een boek uitgeven over België, en daarvoor een fotograaf én een poëet laten samenwerken. En ze allebei een hoofdrol geven. Bij Borgerhoff & Lamberigts deden ze dat. In Koninklijk Circus schetst Diego Franssens ons land met sprekende beelden die veelzeggende details uitlichten. En Max Temmerman doet hetzelfde, met welgemikte woorden dan.
Het risico is dat wie graag fotoboeken koopt, misschien de poëzie niet wil. Of dat wie op zoek is naar een dichtbundel, geen foto’s hoeft. Maar kijk, moed loont en Borgerhoff & Lamberigts schiep met Konkinklijk c
ircus een boeiend  boek dat precies daardoor veel biedt dan je er aanvankelijk van had verwacht.

Diego Franssens en Max Temmerman gaan in dit boek allebei hun eigen gang. De ene heeft dus geen gedichten bedacht bij de foto’s van de andere, of vice versa. Maar dat was ook niet nodig. Hoe langer je kijkt, bladert en leest, hoe meer dat hun twee communicatievormen – de fotografie en de poëzie – toch eenzelfde verhaal vertellen, en deel uitmaken van één groter geheel. Het samenspel komt niet gekunsteld over, de vruchten van hun beider werk passen wonderwel bij elkaar. Allicht zijn ze mannen zelf ook gesneden uit eenzelfde soort hout, of zijn hun geesten toch minstens met elkaar verwant.

Diego Franssens vat met zijn foto’s vooral het kleine leven van alledag, ergens ten lande. Met zijn scherpe blik legt hij details vast die zijn beelden een extra laag bezorgen. Doorgaans geen glamoureuze, maar een die afbladdert, het vergankelijke aanraakt, en waarin soms ook een zekere tristesse schuilt. Al voel je meteen ook zijn warme hart voor de taferelen waarop hij focust, zijn respect ook. Niet voor niets besteedt hij er een deel van zijn leven aan. Het is zijn persoonlijke ode aan de ‘schoonheid van het kleine en bizarre’, als het ware.

De thema’s bij Max Temmerman zijn even Belgisch als de foto’s van zijn evenknie.  Heel herkenbaar, ze passeren in zijn verzen met een goedgekozen candans de revue. Zo gaat het dichtend over de Carrefour en de Ieperse kattenworp, het Gravensteen en de Kempen, Het Sportpalies en de Schelde, Val Saint Lambert en coniferen, Plopsaland en Raoul De Keyser,  mosselen en steak tartare, en zelfs over de bussen van De Reisvogel. Evenzeer uit het leven gegrepen, en zeer te genieten, we begonnen vaak spontaan te smilen. En wat zijn poëzie ook doet: ze vertraagt het bladertempo. Doordat je de verzen langzaam moet opnemen, vertraag je ook meer bij de foto’s. En dat is mooi bijkomend effect.

Koninklijk circus, van Max Temmerman en Diego Franssens, bij Borgerhoff & Lamberigts, 150 pagina’s, 24,99 euro. Foto’s © Diego Franssens

 


door