Higher Ground: waar naartoe als het water wast?

Vandaag opent de fototentoonstelling Higher Ground in het Red Star Line Museum in Antwerpen. De expo zet een denkbeeldige toekomst neer waarin we allemaal moeten migreren naar hoger geleden gebieden door de stijgende zeespiegel. De pakkende beelden van de Belgische – en internationaal bekende – Magnum-fotograaf Carl De Keyzer komen extra tot hun recht in de vernieuwde loods van het museum. Het is de eerste keer dat de expo in Vlaanderen getoond wordt.

‘Higher Ground’ is de opvolger van een eerdere fotoreeks ‘Moments before the flood’, dat een beeld geeft van de kuststreken die door de opwarming van de aarde zullen overstromen. Met deze expo gaat De Keyzer een stap verder. In een ingebeelde toekomst heeft de mensheid zich teruggetrokken in het hooggebergte om te ontkomen aan het stijgende zeeniveau. De foto’s tonen het dagelijkse bestaan van de mensen die hun toevlucht in de bergen moeten zoeken. De schoonheid van zijn beelden staat in schril contrast met het onderliggende verhaal van deze nieuwe vluchtelingen. Carl De Keyzer ging voor ‘Higher Ground’ op zoek naar plekken in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

In 2006, wanneer De Keyzer begon te werken aan zijn project ‘Moments before the flood’, stond een groot deel van de wereld nog sceptisch tegenover de klimaatverandering. Maar de tijden zijn veranderd. Nu is het merendeel van de mensen overtuigd van de verregaande implicaties van de opwarming van de aarde. De reeks nodigt dan ook uit om te reflecteren over klimaatverandering als één van grote toekomstige migratieredenen. Tegelijk is de tocht naar hoger gebied een universeel symbool voor het menselijke streven naar verlossing en vervulling.

Het is de eerste maal dat de expo ‘Higher Ground’ in Vlaanderen te zien is en het Red Star Line Museum is daarvoor een hele logische locatie. Op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw kwamen miljoenen mensen langs de gebouwen van het museum, op weg naar de Verenigde Staten en op zoek naar een beter leven. De historische locatie geeft de krachtige foto’s van Carl De Keyzer een extra lading.

Higher Ground van Carl De Keyzer, nog tot 27 januari in het Red Star Line Museum. Gratis toegang.
Foto’s © Carl de Keyzer

 

 

 


door