Ontvlambare expo in Vilvoorde

EnflammeZwienerEN FLAMME, dat is de naam van een ontvlambare groepstentoonstelling in de gebouwen van FIRMA in Vilvoorde. Curator Nathalie Vanheule verzamelde kunstenaars uit binnen- en buitenland rond zich.  ‘En flamme’ betekent letterlijk vuur vatten. “Vuur is destructief maar biedt ook de energie en mogelijkheid om iets nieuws te bouwen. Vuur betekent ook passie”, aldus Vanheule. Verval, reconstructie, energie, passie en constructie zijn de kernwoorden van deze expo.

Vergankelijkheid is een centraal thema in het werk van de geselecteerden. Vanheule presenteert een nieuwe generatie kunstenaars die het individualisme en het narcisme uit de weg gaat, maar mikt op gezamenlijke projecten. “We zijn terug op zoek naar harmonie en gemeenschapsgevoel, naar licht en passie én betekenisgeving.” Deze “drang naar verandering en hervorming, herschepping van het paradijselijke, het herdefiniëren”, vinden we terug in de hedendaagse kunst en in deze expo, betoogt Vanheule. Ze was al eerder met vuur in de weer, een thema dat eveneens haar groepsexpo ‘Vanitas Extended’ in Ieper mee tekende. Eerder stelde Vanheule ook de expo ‘Occupied Emotions‘ in de Kortrijkse ruimte Broelkaai 6 samen.

Het consistente oeuvre van Joris Van de Moortel (°1983) moet je ervaren met alle zintuigen. Hij ontwikkelt zijn productie rond de residuen van zijn performances en elementen die zijn dagelijkse leven bevolken, die hij transformeert tot sculpturen, installaties en 3D-collages.

Tussen de schoonheid en deconstructie ligt het vermogen om te veranderen. De nieuwe serie van kunstwerken van Nathalie Vanheule (°1980) zijn gemaakt van as, inkt, koper, steen en andere materialen. Haar recente werken handelen over constructie, deconstructie en passie.

De visualisatie van het vergeten en onzichtbare deel van onze perceptuele wereld behoort tot de centrale motieven in het artistieke werk van Christof Zwiener (°1974). Kortstondige en complexe installaties van dunne garen of het ontcijferen van de historische sporen in de openbare ruimte: beiden hebben dezelfde intellectuele oorsprong in zijn werk. Herhaaldelijk stellen ze de vraag hoe ver onze waarneming kan gaan.

Philippe Van Wolputte (°1982) woont en werkt in Antwerpen. Zijn installaties, interventies en collages suggereren dat verlaten, verwaarloosde locaties een belangrijke functie hebben in het geheugen en het sociale landschap van een stad en een eigen schoonheid bezitten.

Stefan Peters (°1977) onderzoekt de mogelijkheden van het schilderen. Hij brengt het schilderen terug naar zijn meest elementaire vorm: het gebaar van de kwaststreek. Een schilderij is het samenspel van de talloze streken die zich in elkaar vlechten, over elkaar heen liggen en in elkaar overvloeien.

De Zuid-Afrikaanse Bianca Bondi (°1986) woont en werkt in Parijs, Frankrijk. Ze experimenteert met de materialen met elkaar in het volle besef van hun intrinsieke en symbolische of mythologische waarde. Haar manier van werken voelt natuurlijk diep en intuïtief aan, als een soort instinctieve alchemie.

In haar tekeningen wijdt Hannelore Van Dijck (1986, BE) zich aan een onderzoek van oppervlakken, met veel aandacht voor hun teint.Voor Hannelore Van Dijck is houtskool het medium dat perfect haar begrip van de beelden benadrukt en belichaamt. Het zwart van de houtskool is delicaat en fragiel, vaak niet meer dan een vluchtig spoor.

De werken van Joachim Coucke (°1983, BE) worden gevoed door zijn onderzoek naar de groeiende kloof tussen representatie en werkelijkheid door de komst van de digitale omgeving.

‘En flamme’ loopt nog tot 22 mei 2016 in Firma, Vilvoorde, Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde, België. Open van maaandag tot vrijdag van 11:00-16:00 of op afspraak. Finissage op zondag 22 mei, 14 tot 18 uur. Zie ook deze bijdrage in DAMN Magazine.

Werk bovenaan & header: Christof Zwiener, ‘Eendracht maakt kracht’.

EnflammeJoachimCOucke

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Vanheule, ‘Ashes to Ashes’

JoachimC

 

 

 

 

 

Joachim Coucke

BiancaBondi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Bondi

EnFlammeVanWolputte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Van Wolputte, ‘Untitled’

ENflammeStefanPeters

 

 

 

 

 

 

Stefan Peters

EnflammeJorisVDMoortel

 

 

 

 

 

Joris Van de Moortel

Hannelore Van Dijck

 

 

 

 

Hannelore Van Dijck

 

 


door