Ingetogen dialoog

In La Maison Rouge in Parijs vertoeven tot 11 mei twee van onze groten: Berlinde De Bruyckere selecteerde werk van de in 2009 door zelfmoord overleden Philippe Vandenberg. Voor ‘Il me faut oublier‘ zocht ze in zijn werk naar echo’s van het hare. Twee Gentenaars, beeldhouwer en schilder, allebei even intens op hun manier, nu voor het eerst naast elkaar. Zij sober en ingetogen, maar groots. Hij getormenteerd en eenzaam, maar van het kaliber van Tuymans en Borremans. Zomaar in de luwte te zien, op een boogscheut van hier. In alle bescheidenheid, maar met ontegensprekelijke kwaliteit. En plus: ze exposeerden bijna nog nooit in Frankrijk. Ga dat dus maar zien. Une occasion unique!

http://www.lamaisonrouge.org/

1EstatePhilippeVandenbergDapreslennemiinterieur2003862 2.20131117BerlindeDeBruyckereMirjamDevriendt863 4.20131117BerlindeDeBruyckereMirjamDevriendt2864 457721_original.photo.AlexDelfanne865


door