BOEKEN HART

07/05/2013 at 14:52

Werk uw kwelduivel weg

PsychopathiePsychopathie is heden een hot item, zeker sinds ‘The wisdom of psychopaths’ van Kevin Dutton op de markt kwam. Wie echter over dit onderwerp een veel minder sensationeel maar meer betrouwbaar boek schreef is de Nederlandse bewustzijnsdeskundige Jan Storms. ‘Destructieve relaties op de schop: psychopathie herkennen en hanteren’ is ondertussen al aan zijn zesde druk toe, wat veel zegt over hoe er ook in de Lage Landen wordt geworsteld met parasiterende persoonlijkheden.

Psychopaten zijn vaak meesterlijke intriganten. Ze kunnen de omgeving zo manipuleren dat ze zelf slachtoffer lijken en het slachtoffer neerzetten als dader. Jan Storms ijvert voor meer bewustzijn in de maatschappij over de wijze waarop psychopaten te werk gaan. Op die manier wordt het veel moeilijker voor hen om hun vernietigende activiteiten te ontplooien. In een bedrijf of organisatie kunnen psychopaten immers aanzienlijke schade aanrichten. Hen te leren herkennen is een eerste stap naar het inperken van die schade.

Morgen heeft in Antwerpen een studienamiddag plaats over het onderwerp, meer bepaald: ‘Psychopathische trekken bij minderjarigen, voorbij het taboe’. Meer info vind je hier.

Ook Jan Storms zelf geeft regelmatig workshops in Nederland en België aan mensen die in hun persoonlijke of professionele relaties met psychopaten te maken krijgen. Alle info hierover: www.zelfbescherming.org

 Jan Storms, ‘Destructieve relaties op de schop’, Ankh-Hermes, 2010. (zesde druk – 2013)