Wedstrijden

ZNOR organiseert regelmatig wedstrijden, ook op de gelijknamige Facebookpagina.  U kunt er boeken, designspullen en zelfs fijne lingerie mee winnen. Om iedereen een kans te geven en een en ander fair te laten verlopen, is er een wedstrijdreglement. U vindt het hieronder.

ZNOR WEDSTRIJDREGLEMENT

Voor alle ZNOR-wedstrijden is dit reglement van toepassing. Specifieke reglementering bij een bepaalde wedstrijd wordt gezien als een aanvulling hierop.

Elke natuurlijke persoon met een verzendadres in België mag deelnemen. Minderjarigen die meespelen vragen eerst toestemming aan hun ouders. ZNOR-medewerkers en hun gezinsleden mogen niet meedoen.

De prijzen zijn bestemd voor de winnaars en mogen niet overgedragen worden op iemand anders.

Per naam en per postadres kan maar één prijs per wedstrijd gewonnen worden. Elke natuurlijke persoon mag per wedstrijd ook maar eenmaal deelnemen. Zo niet kan hij/zij worden uitgesloten voor deze en volgende wedstrijden. Wie wint, kan voor de eerstvolgende wedstrijd worden uitgesloten, zodat ook anderen kans maken eens te winnen.

Een gewonnen prijs kan nooit geruild worden, of omgezet in geld. ZNOR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, vertraging of verlies tijdens de verzending. En ook niet voor welke schade of lichamelijk letsel ook dat een gevolg zou zijn van het winnen van de prijs of deelname aan een wedstrijd.

De persoonsgegevens die ZNOR verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens kunnen worden gebruikt om deelnemers te contacteren over de wedstrijd en voor marketingdoeleinden. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan geselecteerde derden die informatie willen sturen. Geboortedata en telefoonnummers worden nooit doorgegeven. Deelnemers hebben recht op inzage en correctie van hun gegevens en kunnen ze op eenvoudig verzoek laten verwijderen door dat te vragen via info@znor.be .  Winnaars kunnen met naam en foto worden vermeld in communicatie van ZNOR. Wilt u liever niet op de foto, gelieve dat dan te laten weten.

ZNOR houdt toezicht op het goede verloop van de wedstrijd. Wanneer deelnemers niet voldoen aan de voorwaarden van de wedstrijd, of bij bedrog, misleiding of verstrekken van valse informatie, kan ZNOR deze deelnemers voor een bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van verdere deelname.

Over de uitslagen van de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd, ze zijn bindend. Wie deelneemt aan een wedstrijd, aanvaardt dit reglement en ook de beslissingen die ZNOR hierover neemt.